ENGLISH POEMS / Anglické básne

Anglické básne a rým Iný kraj – iný mrav (Different countries have different customs).Angličania považujú za rým aj to, čo sa rýmuje vizuálne! Napr.: Nedbajú, že hoci sa to na papieri tvári ako rým,pri čítaní sa to nerýmuje. Pre nich to rým JE a BASTA! Nazývajú to eye rhyme, visual rhyme alebo sight rhyme. Tieto … Čítať viac

POEMS ON ENGLISH / Básne o angličtine

Bc. Matúš Zaťko: ANGLIČTINA ENGLISH IS A TOUGH STUFF Gerard Nolst Trenité (1870-1946) was a Dutch teacher, who wrote under the pen name of `Charivarius’. The poem was published in the textbook Drop Your Foreign Accent. Engelsche Uitspraakoefeningen. [Drop Your Foreign Accent. English Pronunciation Exercises] Otvorte si text kliknutím na názov básne a počúvajte s … Čítať viac