Category Archives: Slovosled

ADVERBS OF FREQUENCY WORD ORDER / Postavenie anglických prísloviek frekvencie vo vete

Frekvenčné číslovky Vyjadrujú, ako často (= frekvencia) sa dej odohráva. Postavenie anglických frekvenčných prísloviek vo vete Vo vete môžu stáť v 3 pozíciách: prednej (front), strednej (mid) a koncovej (end): Ako ukazuje graf, základné postavenie frekvenčných prísloviek je v strede … Continue reading

Posted in Príslovky, Slovosled | Tagged , , , , | Komentáre vypnuté na ADVERBS OF FREQUENCY WORD ORDER / Postavenie anglických prísloviek frekvencie vo vete

WORD ORDER / Slovosled v angličtine

AJ má pevný slovosled. Gramatické vzťahy sa vyjadrujú pomocou slovosledu a predložiek (niekedy aj prípon  a koncoviek). Je to akoby sme stavali dom z jednotlivých slov — kvázi tehál. Chýbajúce koncovky v AJ znemožňujú odlíšenie podmetu (kto, čo) od predmetu … Continue reading

Posted in Slovosled | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na WORD ORDER / Slovosled v angličtine

DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

PORADIE 2 PREDMETOV VO VETE V anglickej vete môžu byť 2 predmety: priamy (direct object) v 4. páde a nepriamy (indirect object) v 3. páde. Porovnajte si nasledujúce vety v SJ a AJ. V prvej je predmet v 4. páde … Continue reading

Posted in Podstatné mená, Slovosled, Zámená | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

ADJECTIVES WORD ORDER / Poradie anglických prídavných mien

V slovenčine veľmi nerozmýšľame nad tým, v akom poradí ukladáme prídavné mená. Nie tak v angličtine! Keď dávame za sebou viacero prídavných mien (adjektív), prechádzame postupne od subjektívnych prívlastkov, čiže od nášho vlastného hodnotenia (vľavo) k objektívnym faktom (čo najbližšie k podstatnému … Continue reading

Posted in Prídavné mená, Slovosled | Tagged , , , , , , , | Komentáre vypnuté na ADJECTIVES WORD ORDER / Poradie anglických prídavných mien

ENGLISH WORD ORDER / Anglický slovosled

Spomína sa aj v porovnaní AJ a SJ TU časté chyby inverzia podmetu a slovesa inverzia – test SLOVOSLED VO VETÁCH: oznamovacia (SVOMPT, príslovky, 2 predmety, there is/are) predmetová (bod 4) zvolacia dva predmety slovosled – test

Posted in Slovosled | Komentáre vypnuté na ENGLISH WORD ORDER / Anglický slovosled