ADVERBS OF FREQUENCY WORD ORDER / Postavenie anglických prísloviek frekvencie vo vete

Frekvenčné číslovky Vyjadrujú, ako často (= frekvencia) sa dej odohráva. Postavenie anglických frekvenčných prísloviek vo vete Vo vete môžu stáť v 3 pozíciách: prednej (front), strednej (mid) a koncovej (end): Ako ukazuje graf, základné postavenie frekvenčných prísloviek je v strede (mid). Jedine occasionally, often, sometimes a usually môžu bežne stávať aj na začiatku a konci … Čítať viac

WORD ORDER / Slovosled v angličtine

AJ má pevný slovosled. Gramatické vzťahy sa vyjadrujú pomocou slovosledu a predložiek (niekedy aj prípon  a koncoviek). Je to akoby sme stavali dom z jednotlivých slov — kvázi tehál. Chýbajúce koncovky v AJ znemožňujú odlíšenie podmetu (kto, čo) od predmetu (komu/čomu, koho/čo atď.) V anglickej vete to teda vyzerá takto: SVOMPT: Slová vo vete nemôžem … Čítať viac

DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

PORADIE 2 PREDMETOV VO VETE

V anglickej vete môžu byť 2 predmety:

  • priamy (direct object) v 4. páde a
  • nepriamy (indirect object) v 3. páde.

Porovnajte si nasledujúce vety v SJ a AJ.
V prvej je predmet v 4. páde vyjadrený podstatným menom, v druhej zámenom .

Čítať viac

ADJECTIVES WORD ORDER / Poradie anglických prídavných mien

V slovenčine veľmi nerozmýšľame nad tým, v akom poradí ukladáme prídavné mená. Nie tak v angličtine! Keď dávame za sebou viacero prídavných mien (adjektív), prechádzame postupne od subjektívnych prívlastkov, čiže od nášho vlastného hodnotenia (vľavo) k objektívnym faktom (čo najbližšie k podstatnému menu – vpravo): V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady prídavných mien, spadajúcich pod jednotlivé ”kategórie“, … Čítať viac