ZEICHENSETZUNG / Nemecká interpunkcia

Vedeli ste o tom, že čiarka môže byť životu nebezpečná? Takto znela veštba, ktorú dostal Alexander Veľký pred svojou výpravou od Sibilly:

Ibis, redibis, non morieris in bello“ = pôjdeš, vrátiš sa, nezomrieš vo vojne

 Výsledok? Išiel a – zomrel… Tak čiarku posunuli:

Ibis, redibis non, morieris in bello“ = pôjdeš, nevrátiš sa, zomrieš vo vojne

Ďalším príkladom sú výroky (namiesto čiarky môže byť pomlčka):

Obesiť, nie omilostiť. x Obesiť nie, omilostiť!

ZEICHENSETZUNG / Nemecká interpunkcia

Nemecká interpunkcia (e Zeichensetzung alebo e Interpunktion) alebo diakritika (diakritische Zeichen) sa líši od slovenskej a menila sa aj pri pravopisnej reforme.

INTERPUKTIONS-/SATZZEICHEN / Nemecké interpunkčné znamienka

V slovenčine používame tie isté interpunkčné znamienka ako Nemci, len ich použitie je iné. Tu sú názvy tých najbežnejších v nemčine:

 • . r Punkt = bodka
 • … Auslassungspunkte = tri bodky označujúce vynechanie, vypustenie textu
 • : r Doppelpunkt / dvojbodka
 • , s Komma / čiarka
 • ; s Semikolon / bodkočiarka
 • „” Anführungszeichen, obere und untere = úvodzovky
 • – r Bindestrich / s Trennungszeichen – spojovník
 • — r Gedankenstrich = pomlčka
 • — r Bruchstrich = zlomková čiara
 • ! s Ausrufezeichen / Rufzeichen = výkričník
 • ? s Fragezeichen = otáznik
 • / r Schrägstrich = šikmá čiara, lomka
 • \ r Rückstrich, linksseitiger/umgekehrter/rückwärtiger Schrägstrich = opačná šikmá čiara
 • () [] {} Klammer = zátvorka
 • ′ r Apostroph = apostrof

Dnes sa môžete pri nemeckej čiarke v priamej reči a úvodzovkách stretnúť s takýmito čudami:

a) „,     » v SJ je to ,“   – teda opačné poradie čiarky a úvodzoviek
b) ?“,  » v SJ je to ?“   – teda bez čiarky
c) !“,   » v SJ je to !“     – teda bez čiarky

LINKY: