ESZETT / Ostré s

Nemecké písmeno ß (s Eszett, scharfes S) nazývame po slovensky ostré S a vyslovujeme ho ako /s/. Tvarom pripomína grécke písmeno beta. V jednom slove sa môže meniť na ss a znovu na ß: fließen, ale: er floss – Fluss – das Floß genießen , ale:   er genoss – Genuss wissen – er wusste, ale:  er … Čítať viac

ZEICHENSETZUNG / Nemecká interpunkcia

Vedeli ste o tom, že čiarka môže byť životu nebezpečná? Takto znela veštba, ktorú dostal Alexander Veľký pred svojou výpravou od Sibilly: „Ibis, redibis, non morieris in bello“ = pôjdeš, vrátiš sa, nezomrieš vo vojne  Výsledok? Išiel a – zomrel… Tak čiarku posunuli: „Ibis, redibis non, morieris in bello“ = pôjdeš, nevrátiš sa, zomrieš vo … Čítať viac