ZEICHENSETZUNG / Nemecká interpunkcia

Vedeli ste o tom, že čiarka môže byť životu nebezpečná? Takto znela veštba, ktorú dostal Alexander Veľký pred svojou výpravou od Sibilly: „Ibis, redibis, non morieris in bello“ = pôjdeš, vrátiš sa, nezomrieš vo vojne  Výsledok? Išiel a – zomrel… Tak čiarku posunuli: „Ibis, redibis non, morieris in bello“ = pôjdeš, nevrátiš sa, zomrieš vo … Čítať viac