ANOTHER, THE OTHER(S) – iný, druhý/í, ďalší

Tieto slovíčka môžeme používať ako:

  • prídavné meno – vtedy stoja pred podstatným menom,
  • zámeno – vtedy podstatné meno nahrádzajú.

Článok na HELP FOR ENGLISH

Cvičenia:

other/another: 1, 2,

another / other / others: 1, 2, 3,

other / another / others / the others: 1, 2,

another / the other / the others / others: 1,