English is easy – Úvod

Iva Dostálová – Šárka Zelenková – James Branam: Angličtina pre samoukov. English is easy

Staršie, už vypredané vydanie: Bratislava, Eastone Books.
Novšie vydanie: Bratislava, Fragment.
Obsahuje CD s nahrávkami všetkých textov a v slovníčkoch aj prepis výslovnosti.

K učebnici vyšla aj Cvičebnica, ale len v češtine. Obsahuje 4 strany cvičení ku každej lekcii.

 

 

Angličtina pre samoukov je učebnica pre každého, kto sa chce naučiť po anglicky. Jednodlivé lekcia oboznámia študenta so základmi anglickej gramatiky i slovnou zásobou a naučia ho správne sa vyjadrovať v daných situáciách. T8to učebnica je určená dospelému samoukovi-začiatočníkovi, ale dá sa použiť aj na hodinách s učiteľom. Je praktickým sprievodcom života Paddyho Browna, pričom zároveň dáva praktické rady, ako používať jazyk v bežnej praxi. V každej lekcii sa vyskytujú reálne situácie a vhodná slovná zásoba. Angličtina pre samoukov je napísaná so zreteľom na potreby učiaceho sa. Cieľom každej lekcie je motivovať študentov ukážkou, čo všetko sa dá dosiahnuť. Knižka ponúka nový prístup k štúdiu jazyka, využíva humorné situácie a opakovanie. Je praktickou príručkou na zvládnutie jazyka v akejkoľvek učebnej situácii, s učiteľom i bez neho.

Naučte sa po anglicky ľahko a s humorom! S Paddym, Lindou a ich priateľmi si rýchlo osvojíže praktickú slovnú zásobu a naučíte sa základy anglickej gramatiky. Vďaka CD vo formáte MP3 si zakrátko poradíte aj s anglickou výslovnosťou. Jednoduchá štruktúra tejto moderne koncipovanej učebnice je ideálna pre samoukov, ale nielen pre nich.

OBSAH:
Predslov
Výslovnosť

LESSON 1

Reading 1: Paddy Brown (Predstavenie sa)
Grammar:
A. Osobné a privlastňovacie zámená
B. Časovanie slovesa be
C. Časovanie slovesa have
D. Časovanie slovesa have got
Reading 2: Anne (Rodina)
Dialogue (Pozdravy)

LESSON 2

Reading 1: Paddy’s Daily Routine (Denný režim)
Číslovky  1-100
Hodinový čas
Grammar:
A. Jednoduchý prítomný čas
B. Osobné zámená v predmetovom páde
Reading 2: Jobs (Povolania)
Dialogue (V reštaurácii)

LESSON 3

Reading 1: A Letter from Paddy (List)
Grammar: A: Priebehový prítomný čas
Reding 2: Coventry (Obchody, úrady)
Dialogue (Telefonovanie)