-ED and -ING ADJECTIVES / Anglické prídavné mená končiace na -ED a -ING

Prítomné príčastie (končiace na -ing) a minulé príčastie (končiace na -ed) sa môže používať vo funkcii prídavného mena. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Ak medzi nimi nerozlišujete a bez rozmyslu vyhlásite, že ste exciting (vzrušujúci) a the movie was excited (vzrušený), zrejme sa Vám okrem nadvihnutého obočia ujde aj pobavené pousmiatie. Ako to teda … Čítať viac

COMPARISON OF ADJECTIVES / Stupňovanie anglických prídavných mien

Stupňovanie používame na porovnávanie vecí a osôb, vyjadrujeme ním, v akej miere majú dané osoby/veci určitú vlastnosť, prípadne kto je nadradenejší. V slovenčine prídavné mená stupňujeme 1) pravidelne – meníme len koncovky (červený – červenší – najčervenší) 2) nepravidelne – mení sa slovo (zlý – horší – najhorší). V angličtine stupňujeme troma spôsobmi: 1.     … Čítať viac

NEGATIVE ADJECTIVES PREFIXES / Záporné predpony anglických prídavných mien

Záporné predpony prídavných mien v slovenčine tvoríme záporné prídavné mená predponou NE-: pekný – nepekný, vzhľadný – nevzhľadný, zrelý – nezrelý. No môžeme tiež povedať: pekný – nepekný alebo škaredý, čiže použijeme úplne iné prídavné meno, ktoré vyjadruje opačnú vlastnosť. Kamarát, s ktorým som sa rozprávala vo vlaku cestou zo školenia, vypustil z úst túto … Čítať viac

TRANSLATION OF ADJECTIVES / Preklad anglických prídavných mien

KOLOKÁCIE PRÍDAVNÝCH MIEN Krása ženy je mocná zbraň a náklady na takéto zbrojenie sú často vysoké. Napriek tomu neodporúčam, aby ste svoju milovanú Máriu oslovili my expensive Mary — rozhodne som za dear, hoci obidvoje prekladáme do SJ ako drahá (akurát v prvom prípade drahá pre peňaženku, v druhom drahá srdcu). Mohlo by Vás to … Čítať viac

ADJECTIVES WORD ORDER / Poradie anglických prídavných mien

V slovenčine veľmi nerozmýšľame nad tým, v akom poradí ukladáme prídavné mená. Nie tak v angličtine! Keď dávame za sebou viacero prídavných mien (adjektív), prechádzame postupne od subjektívnych prívlastkov, čiže od nášho vlastného hodnotenia (vľavo) k objektívnym faktom (čo najbližšie k podstatnému menu – vpravo): V nasledujúcej tabuľke sú uvedené príklady prídavných mien, spadajúcich pod jednotlivé ”kategórie“, … Čítať viac

ADJECTIVES / Anglické prídavné mená

Prídavné mená bližšie určujú podstatné mená, teda nám viac o nich povedia. Na rozdiel od slovenčiny majú prídavné mená v angličtine stále rovnaký tvar, nečakajte teda žiadne koncovky.  Čiže po slovensky povieme napr. bystrý/á, bystrého/ej, bystrému/ej, bystrého/ú, bystrom/ej, bystrým/ou, ale po anglicky, div sa svete, je to stále rovnaké slovo: smart.  Ako teda zistíme, aký … Čítať viac