ADVERBS – anglické príslovky – cvičenia

Tvorenie prísloviek http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/form-exercises http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/exercises http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adverb_form.htm http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1829 http://www.autoenglish.org/FCEUse/adjectives2adverbs.htm Príslovka alebo prídavné meno? http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5575 http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5882 Poloha príslovky vo vete http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8385#a Stupňovanie prísloviek: http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/compare-exercises http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/exercises?02

ADVERBS OF FREQUENCY WORD ORDER / Postavenie anglických prísloviek frekvencie vo vete

Frekvenčné číslovky Vyjadrujú, ako často (= frekvencia) sa dej odohráva. Postavenie anglických frekvenčných prísloviek vo vete Vo vete môžu stáť v 3 pozíciách: prednej (front), strednej (mid) a koncovej (end): Ako ukazuje graf, základné postavenie frekvenčných prísloviek je v strede (mid). Jedine occasionally, often, sometimes a usually môžu bežne stávať aj na začiatku a konci … Čítať viac