ADVERBS OF FREQUENCY WORD ORDER / Postavenie anglických prísloviek frekvencie vo vete

Frekvenčné číslovky

Vyjadrujú, ako často (= frekvencia) sa dej odohráva.

Postavenie anglických frekvenčných prísloviek vo vete

Vo vete môžu stáť v 3 pozíciách: prednej (front), strednej (mid) a koncovej (end):

Ako ukazuje graf, základné postavenie frekvenčných prísloviek je v strede (mid).
Jedine occasionally, often, sometimes a usually môžu bežne stávať aj na začiatku a konci vety.
Ak dáme na začiatok alebo na koniec iné frekvečné číslovky ako tieto dve, zosilňujeme ich význam.

Pri stredovej pozícii sa príslovky dávajú

a) pred sloveso (okrem to be)
b) za sloveso to be

Vzorové vety:

 

 CVIČENIA:

  • napíšte vety: 01, 02, 03, 04, 05, 06,
  • vyber správnu možnosť: 01, 02,
  • klikaním na slová zostav vety: 01, 02, 03,
  • rôzne: 01,

» » » Ďalšie články o anglických príslovkách hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Príslovky.