ENGLISH IS A CRAZY LANGUAGE

Nasledujúce riadky sú z pera Richarda Lederera. Napísal viac ako 2 000 kníh a článkov o jazyku a humore. O svoju lásku k angličtine sa rád delí so svetom.

Zasmejte sa na tomto jeho dielku v 4. častiach: English is a crazy language.