English is easy – Lesson 2

xx
xx

Reading 1:

Paddy’s Daily Routine (DENNÝ REŽIM)

Cvičenia:
* cvičebnica: 2.5
♥ Wordskills Basic: 17– I can describe my routine

ČÍSLOVKY 1-100

Článok o číslovkách pozri TU.
Cvičenia:
* online: 01, 02,
* cvičebnica: 2.2, 2.3
♥ Wordskills Basic: 1 – I can understand and say numbers

HODINOVÝ ČAS

What time is it? What’s the time? Koľko je hodín?
What time (do you finish)? O koľkej (končíš)?

Čas od 0-12 hod označujú a.m. (ante meridiem), od 13:24 p.m. (post meridiem), napr. 1 p.m. = 13,00 hod

POZOR: náramkové hodinky – watch, nástenné hodiny = clock, hodina = hour

Cvičenia:
* online: 01, 02,
* cvičebnica: 2.3
♥ Wordskills Basic: 2A – Telling the time, 2B – Giving more information

Grammar:

A. Jednoduchý prítomný čas

Spomínate si na veselé slovenské časovanie z dielne pána Satinského?
1. osoba: budem bruk.
Zápor: nebudem bruk
Zosilnený zápor: a just nebudem bruk!

Cvičenia:
* učebnica: V Reading 1 sú použité tvary jednoduchého prítomného času – môžete si ich označiť zvýrazňovačom.
* online:
kladné tvary: 01, 02, 03, 04, 05, 06
zápor: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
otázky: 01, 02, 03, 04, 05,
otázky s opytovacími slovami:
01,
zmeny v pravopise: 01,
zmiešané: 01, 02, 03,
* cvičebnica: 2.7, 2.8

B. Osobné zámená v predmetovom páde

Cvičenia
* online: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
* cvičebnica: 2.6

Reading 2:

Jobs (POVOLANIA)
Cvičenia:
* cvičebnica: 2.4
♥ Wordskills Basic: xx:xx

Dialogue

(V REŠTAURÁCII)
Cvičenia:
♥ Wordskills Basic 44: Naming jobs, 45A – I can describe a job: Basic info

DOPLNKY

xx
→ Návrat na úvodný článok TU.