English is easy – Lesson 2

xx xx Reading 1: Paddy’s Daily Routine (DENNÝ REŽIM) Cvičenia: * cvičebnica: 2.5 ♥ Wordskills Basic: 17– I can describe my routine ČÍSLOVKY 1-100 Článok o číslovkách pozri TU. Cvičenia: * online: 01, 02, * cvičebnica: 2.2, 2.3 ♥ Wordskills Basic: 1 – I can understand and say numbers HODINOVÝ ČAS What time is it? … Čítať viac

English is easy – Lesson 1

POROVNANIE ANGLIČTINY SO SLOVENČINOU Prečítajte si článok TU, najmä ohľadne slovosledu, ktorý sa v učebnici osobitne nepreberá, tiež TU. Reading 1: Paddy Brown (PREDSTAVENIE SA) Cvičenia: ♥ Wordskills Basic: 60A – Introductions Grammar: A. Osobné a privlastňovacie zámená Angličtina má prirodzený rod, slovenčina gramatický (preto je napríklad kniha ženského rodu, „tá“ kniha). „Bezkoncovkové“ pravidlo platí … Čítať viac

English is easy – Úvod

Iva Dostálová – Šárka Zelenková – James Branam: Angličtina pre samoukov. English is easy

Staršie, už vypredané vydanie: Bratislava, Eastone Books.
Novšie vydanie: Bratislava, Fragment.
Obsahuje CD s nahrávkami všetkých textov a v slovníčkoch aj prepis výslovnosti.

Čítať viac