PERSONAL PRONOUNS / Anglické osobné zámená

Anglické osobné zámená majú len dva tvary – podmetový a predmetový.
Zo 6 slovenských pádov sa 1. vyjadrí pomocou podmetového tvaru, zvyšných 5 využíva predmetový tvar a prípadne predložky.
anglické osobné zámená

• PODMETOVÉ TVARY
osobných zámen vyjadrujú podmet. Sú v 1. páde (nominatív; kto?):
ja, ty, on/ona/ono, my, vy, oni/ony.

Teória: 01,
Cvičenia: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, s pesničkou 08, 09,

• PREDMETOVÉ TVARY
sa používajú po predložke, ale niekedy aj bez nej.
Vyjadrujú všetky slovenské pády okrem 1. (nominatívu).
Napr. zámeno me prekladáme v závislosti od pádu/predložky ako mňa, ma, mne, mi, mnou.

Teória: 01.
Cvičenia: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09,

ZAMLČANÝ PODMET

Slovenčina
Po slovensky  poviem napr.

Idem“ namiesto „Ja idem„,

čiže podmet nepoviem = zamlčím.
Vďaka koncovke -m viem, že ide o 1. osobu jednotného čísla.

Angličtina
Lenže v angličtine to vyzerá napr. takto:

I / you / we / they go – he/she/it goes 

Skúste si osobné zámená zakryť! Zostane vám go a až na 3 osobu j.č. (goes) neviete, o ktorú osobu ide, lebo chýbajú koncovky.
A ani tam nie je jasné, či to bol on, ona alebo ono.

V AJ sa musí podmet vždy vyjadriť, AJ zamlčaný podmet nepozná

======

 POZRI AJ články: