POSUNY V PREKLADE alebo jedol Ján Krstiteľ karob alebo kobylky?

Zaujímavý článok o posune v preklade biblického textu.

http://ivanrumanek.blogspot.com/2011/06/stratene-v-preklade-i.html?spref=fb