SPECIAL PASSIVE STRUCTURES / Zvláštne trpné konštrukcie v angličtine

Ak pri anglickom trpnom rode trpíte, hrozí, že vaše utrpenie sa po prečítaní tohto článku ešte trochu zväčší, lebo v angličtine môžeme naraziť aj na tieto zvláštne pasívne konštrukcie:

IT IS SAID THAT → XY is SAID TO

Ide vlastne o to, že v angličtine môžeme jedno a to isté vyjadriť dvoma spôsobmi.
Napr. vetu „ľudia hovoria / očakávajú / veria atď., ŽE XY…“ vyjadríme buď takto:

It is said / expected / believed etc. THAT XY…“ –

alebo využijeme infinitív s TO, kde sa podmet z druhej vety (XY) stáva podmetom na začiatku vety a povieme:

XY is said / expected / believed TO

A) uvádzacia veta je v prítomnosti:

Graficky:

B) uvádzacia veta je v minulosti:

Ak k tomu pridáme súslednosť časov v nepriamej reči (pravidlo „one tense back“), vyzerá to takto:

Graficky:

Z „IT WAS SAID“ na „HE WAS SAID“

Ďalšie príklady transformovania ľavého stĺpca na pravý:

čiže to isté z hľadiska časov:

Tieto konštrukcie (podľa stĺpcov) sú možné pri nasledujúcich slovesách:

TO BE SUPPOSED TO…

Keď chceme povedať, že niečo sa údajne stalo, alebo niečo by malo byť, použijeme sloveso suppose (predpokladať, domnievať sa):

VIDEO:

(be) supposed to – 4:04

NAHRÁVKA:

(be) supposed to – 1:32

CVIČENIA:

» » » Ďalšie články na DEEN English viď rozbaľovací zoznam vpravo, kategórie A*.