ROZHOVORY S PREKLADATEĽMI A TLMOČNÍKMI

Ľudia si to často pletú, ale preklad je prevod z východiskového do cieľového jazyka v PÍSOMNEJ FORME, kým pri tlmočení ide o formu ÚSTNU.

Je fajn, keď sa mladší prekladatelia a tlmočníci môžu učiť od starších, odovzdávajú sa tak skúsenosti a rastie kvalita prekladov. Nižšie nájdete linky na rozhovory, kde sa môžete naučiť niečo nové a tiež sa aj pobaviť na humorných skúsenostiach vykonávateľov/liek tohto neľahkého povolania.

Príjemné čítanie/pozeranie.