HAVING FUN WITH TRANSLATORS / Prekladatelia na veselú nôtu

FLAWLESS ENGLISH

A missionary goes to Africa to visit a community, a very old, primitive tribal community. He gives a long sermon. For half an hour he tells a long anecdote, and then the interpreter stands up. He speaks only four words and everyone laughs uproariously.

The missionary is puzzled. How is it possible that a story half an hour long can be translated in four words. What kind of amazing language is this? Puzzled, he says to the interpreter, „You have done a miracle. You have spoken only four words. I don’t know what you said, but how can you translate my story, which was so long, into only four words?

The interpreter says, „Story too long, so I say, ‚He says joke — laugh!‘

Čítať viac

ROZHOVORY S PREKLADATEĽMI A TLMOČNÍKMI

Ľudia si to často pletú, ale preklad je prevod z východiskového do cieľového jazyka v PÍSOMNEJ FORME, kým pri tlmočení ide o formu ÚSTNU.

Je fajn, keď sa mladší prekladatelia a tlmočníci môžu učiť od starších, odovzdávajú sa tak skúsenosti a rastie kvalita prekladov. Nižšie nájdete linky na rozhovory, kde sa môžete naučiť niečo nové a tiež sa aj pobaviť na humorných skúsenostiach vykonávateľov/liek tohto neľahkého povolania.

Príjemné čítanie/pozeranie.

Čítať viac