DEMONSTRATIVE PRONOUNS / Anglické ukazovacie zámená

Mamy nás naučili, že je neslušné ukazovať na niekoho prstom, radšej sa máme vyjadrovať slovne. V angličtine „ukazujeme“ na veci zámenami:

Zámenami this / that poukazujeme na bližšie veci/osoby, these / those používame pre tie vzdialenejšie.

Čítať viac