ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania.

JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba

Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa.
Osobné zámeno du vypúšťame.
Kmeň vytvoríme:

  1. odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo
  2. odtrhnutím koncovky –st.

    Čítať viac