PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

Časovanie slovies v nemčine si rozdelíme na pravidelné a nepravidelné slovesá. Povieme si aj tvary pomocných slovies haben a sein. A. ČASOVANIE PRAVIDELNÝCH (slabých) SLOVIES Slovenský neurčitok sa končí na -ť (pracovať), nemecký väčšinou na -(e)n (arbeiten, segeln, meistern). Pri časovaní odtrhneme koncovku neurčitku, čím dostaneme kmeň slovesa a k nemu pridávame koncovku danej osoby. … Čítať viac

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania.

JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba

Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa.
Osobné zámeno du vypúšťame.
Kmeň vytvoríme:

  1. odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo
  2. odtrhnutím koncovky –st.

    Čítať viac

DAS PASSIV / Trpný rod v nemčine

Trpný rod sa v nemčine používa oveľa častejšie ako v slovenčine. Používame ho vtedy, keď je dôraz na činnosti, nie na osobe, ktorá ju vykonáva. Činiteľ nás nezaujíma,  nie je dôležitý alebo známy, prípadne je zrejmý. Aj chceme činiteľa deja predsa len uviesť, urobíme tak pomocou predložky durch. Trpný rod sa v nemčine tvorí pre všetky časy a tvoria … Čítať viac