Category Archives: Slovesá

PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

Časovanie slovies v nemčine si rozdelíme na pravidelné a nepravidelné slovesá. Povieme si aj tvary pomocných slovies haben a sein. A. ČASOVANIE PRAVIDELNÝCH (slabých) SLOVIES Slovenský neurčitok sa končí na -ť (pracovať), nemecký väčšinou na -(e)n (arbeiten, segeln, meistern). Pri … Continue reading

Posted in Prítomný čas | Tagged , , | Komentáre vypnuté na PRÍTOMNÝ ČAS SLOVIES – Das Verb im Präsens

ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

Rozkazovací spôsob sa používa na vyjadrenie výzvy, rozkazu, prosby, napomenutia, či varovania. JEDNOTNÉ ČÍSLO – 2. osoba Tvoríme ho pridaním koncovky –e ku kmeňu slovesa. Osobné zámeno du vypúšťame. Kmeň vytvoríme: odtrhnutím koncovky –(e)n od neurčitku alebo odtrhnutím koncovky –st.

Posted in Slovesá | Tagged , , , , | Komentáre vypnuté na ROZKAZOVACÍ SPÔSOB V NEMČINE / Das Imperativ

DAS PASSIV / Trpný rod v nemčine

Trpný rod sa v nemčine používa oveľa častejšie ako v slovenčine. Používame ho vtedy, keď je dôraz na činnosti, nie na osobe, ktorá ju vykonáva. Činiteľ nás nezaujíma,  nie je dôležitý alebo známy, prípadne je zrejmý. Aj chceme činiteľa deja predsa len … Continue reading

Posted in N*GRAMATIKA, Slovesá | Tagged , | Komentáre vypnuté na DAS PASSIV / Trpný rod v nemčine