SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS / Podmetové a predmetové otázky v angličtine

Ako naznačuje názov, týmito otázkami sa pýtame na podmet a predmet anglickej vety. ♦♦♦ POZOR: Podmetové otázky: Ďalšie vzorové vety: I served him.                   Obslúžil som ho.→ Who served him?         Kto ho obslúžil? (podmet)→ Who did you serve?     Koho si obslúžil? (predmet – akuzatív) He called me.                … Čítať viac