Category Archives: Vety

SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS/Podmetové a predmetové otázky v angličtine

Ako naznačuje názov, týmito otázkami sa pýtame na podmet a predmet anglickej vety. ♦♦♦ POZOR: Podmetové otázky: majú slovosled ako oznamovacia veta, sú bez pomocných slovies (do, does, did…) pýtame sa: Kto? (kým v predmetových sa pýtame Komu? (datív) a … Continue reading

Posted in Vety | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS/Podmetové a predmetové otázky v angličtine

REPORTED SPEECH / Nepriama reč v angličtine

Reported speech alebo indirect speech je nepriama reč. Pomocou nej reprodukujeme slová inej osoby. V angličtine pri tomto procese treba dodržiavať určité pravidlá (časová súslednosť). Každopádne pri posunoch zohráva svoju úlohu aj logika, treba sa zamyslieť nad tým, kto, čo, kde, … Continue reading

Posted in Vety | Tagged , , , | Komentáre vypnuté na REPORTED SPEECH / Nepriama reč v angličtine

ENGLISH CONDITIONALS / Anglické kondicionály

Použitím určitého kondicionálu vyjadrujeme, do akej miery vnímame podmienku (condition) ním vyjadrenú ako splniteľnú, realizovateľnú. Reálnosť a nereálnosť podmienok 0. a 1. kondicionál vyjadrujú reálne podmienky, 2. a 3. nereálne. Prehľad kondicionálov – vzorové vety Rovnaká vzorová veta vo všetkých … Continue reading

Posted in Vety | Tagged , , , , , , , | Komentáre vypnuté na ENGLISH CONDITIONALS / Anglické kondicionály