SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS / Podmetové a predmetové otázky v angličtine

Ako naznačuje názov, týmito otázkami sa pýtame na podmet a predmet anglickej vety.

♦♦♦ POZOR:

Podmetové otázky:

  1. majú slovosled ako oznamovacia veta,
  2. bez pomocných slovies (do, does, did…)
  3. pýtame sa: Kto? (kým v predmetových sa pýtame Komu? (datív) a Koho? (akuzatív)

Ďalšie vzorové vety:

I served him.                   Obslúžil som ho.
→ Who
served him?         Kto ho obslúžil? (podmet)
→ Who did you serve?     Koho si obslúžil? (predmet – akuzatív)

He called me.                Zavolal mi.
→ Who did he call?        Komu zavolal?
→ Who called you?        Kto ti zavolal? (predmet – datív)

 CVIČENIA:

01, 02, 03, 04,