WORD ORDER / Slovosled v angličtine

AJ má pevný slovosled. Gramatické vzťahy sa vyjadrujú pomocou slovosledu a predložiek (niekedy aj prípon  a koncoviek). Je to akoby sme stavali dom z jednotlivých slov — kvázi tehál. Chýbajúce koncovky v AJ znemožňujú odlíšenie podmetu (kto, čo) od predmetu (komu/čomu, koho/čo atď.)

V anglickej vete to teda vyzerá takto:

SVOMPT:

Slová vo vete nemôžem voľne prehadzovať ako v slovenčine, lebo tým mením jej význam! V angličtine staviame zo slov (tehličiek) vetu (dom) – a každá tehla má svoje presné miesto. Ostatná gramatika je ako malta :-).

My friend is a teacher. x A teacher is my friend.
Môj priateľ je učiteľ.    x Učiteľ je môj priateľ.

Viac o slovoslede viď Porovnanie AJ so SJ.

» » » Ďalšie články o anglickom slovoslede hľadaj v rozbaľovacom zozname napravo,
kategória A*GRAMATIKA » Slovosled.