PASSIVE VOICE / Trpný rod v angličtine

Trpný rod sa v angličtine používa v oveľa väčšej miere ako v slovenčine. Do slovenčiny ho väčšinou prekladáme činným rodom. Pri trpnom rode sa dôraz kladie na činnosť, nie na to, kto ju vykonáva. TVORENIE: sloveso TO BE v príslušnom čase + minulé príčastie plnovýznamového slovesa (= 3. tvar) Samotné sloveso je vo všetkých časoch … Čítať viac