PRONUNCIATION OF -ED ENDING / Výslovnosť koncovky -ed

V jednoduchom minulom čase (Past Simple) sa môže koncovka -ed vyslovovať troma spôsobmi: [d] – po vyslovených znelých spoluhláskach (voiced consonants) okrem -d [B, DŽ/dƷ, G, H, V, W, Y, Z] – po [L, M, N, NG/ŋ, R] – po všetkých samohláskach (vowel sounds) [A, E, I, O, U] » » » robbed, judged, tagged, … Čítať viac