NEGATIVE ADJECTIVES PREFIXES / Záporné predpony anglických prídavných mien

Záporné predpony prídavných mien v slovenčine tvoríme záporné prídavné mená predponou NE-: pekný – nepekný, vzhľadný – nevzhľadný, zrelý – nezrelý. No môžeme tiež povedať: pekný – nepekný alebo škaredý, čiže použijeme úplne iné prídavné meno, ktoré vyjadruje opačnú vlastnosť. Kamarát, s ktorým som sa rozprávala vo vlaku cestou zo školenia, vypustil z úst túto … Čítať viac

ENGLISH VOCABULARY – a mix / Anglická slovná zásoba – rôzne

Read to the end . .. . a new twist 1) The bandage was wound around the wound. 2) The farm was used to produce produce .3) The dump was so full that it had to refuse more refuse.4) We must polish the Polish furniture. 5) He could lead if he would get the lead out. 6) The soldier decided to desert his dessert in the desert. 7) Since there is no time like the present, he … Čítať viac

PLAY ON WORDS / Anglické slovné hračky

1. The roundest knight at King Arthur’s round table was Sir Cumference. He Acquired his size from too much pi. 2. I thought I saw an eye doctor on an Alaskan island, but it turned out to be an optical aleutian. 3. She was only a whiskey maker, but he loved her still. 4. A rubber band … Čítať viac

ORIGIN OF ENGLISH WORDS / Pôvod anglických slov

HAMBURGER – The term hamburger originally derives from Hamburg, from where many people emigrated to America. In the late 18th century, the largest ports in Europe were in Germany. Sailors who had visited the ports of Hamburg, Germany and New York, brought this food and term „Hamburg steak“ into popular usage. To attract German sailors, … Čítať viac