DIRECT AND INDIRECT OBJECT / Priamy a nepriamy podmet v angličtine

PORADIE 2 PREDMETOV VO VETE

V anglickej vete môžu byť 2 predmety:

  • priamy (direct object) v 4. páde a
  • nepriamy (indirect object) v 3. páde.

Porovnajte si nasledujúce vety v SJ a AJ.
V prvej je predmet v 4. páde vyjadrený podstatným menom, v druhej zámenom .

Čítať viac