ADVERBS – anglické príslovky – cvičenia

Tvorenie prísloviek http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/form-exercises http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/exercises http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adverb_form.htm http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=1829 http://www.autoenglish.org/FCEUse/adjectives2adverbs.htm Príslovka alebo prídavné meno? http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5575 http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5882 Poloha príslovky vo vete http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=8385#a Stupňovanie prísloviek: http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/compare-exercises http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/adjectives-adverbs/adverbs/exercises?02

SPECIAL PASSIVE STRUCTURES / Zvláštne trpné konštrukcie v angličtine

Ak pri anglickom trpnom rode trpíte, hrozí, že vaše utrpenie sa po prečítaní tohto článku ešte trochu zväčší, lebo v angličtine môžeme naraziť aj na tieto zvláštne pasívne konštrukcie: IT IS SAID THAT → XY is SAID TO Ide vlastne o to, že v angličtine môžeme jedno a to isté vyjadriť dvoma spôsobmi. Napr. vetu „ľudia hovoria … Čítať viac

-ED and -ING ADJECTIVES / Anglické prídavné mená končiace na -ED a -ING

Prítomné príčastie (končiace na -ing) a minulé príčastie (končiace na -ed) sa môže používať vo funkcii prídavného mena. Viete, aký je medzi nimi rozdiel? Ak medzi nimi nerozlišujete a bez rozmyslu vyhlásite, že ste exciting (vzrušujúci) a the movie was excited (vzrušený), zrejme sa Vám okrem nadvihnutého obočia ujde aj pobavené pousmiatie. Ako to teda … Čítať viac

SUBJECT AND OBJECT QUESTIONS / Podmetové a predmetové otázky v angličtine

Ako naznačuje názov, týmito otázkami sa pýtame na podmet a predmet anglickej vety. ♦♦♦ POZOR: Podmetové otázky: Ďalšie vzorové vety: I served him.                   Obslúžil som ho.→ Who served him?         Kto ho obslúžil? (podmet)→ Who did you serve?     Koho si obslúžil? (predmet – akuzatív) He called me.                … Čítať viac

REPORTED SPEECH / Nepriama reč v angličtine

Reported speech alebo indirect speech je nepriama reč. Pomocou nej reprodukujeme slová inej osoby. V angličtine pri tomto procese treba dodržiavať určité pravidlá (časová súslednosť). Každopádne pri posunoch zohráva svoju úlohu aj logika, treba sa zamyslieť nad tým, kto, čo, kde, kedy a komu vlastne povedal. V uvádzacích vetách používame podľa kontextu rôzne slovesá, napr. say, tell, … Čítať viac

ENGLISH CONDITIONALS / Anglické kondicionály

Použitím určitého kondicionálu vyjadrujeme, do akej miery vnímame podmienku (condition) ním vyjadrenú ako splniteľnú, realizovateľnú. Reálnosť a nereálnosť podmienok 0. a 1. kondicionál vyjadrujú reálne podmienky, 2. a 3. nereálne. Prehľad kondicionálov – vzorové vety Rovnaká vzorová veta vo všetkých časoch. (béžová tabuľka pre sloveso to be, žlté tabuľky sú pre ostatné slovesá): Prehľad časov … Čítať viac

ADVERBS OF FREQUENCY WORD ORDER / Postavenie anglických prísloviek frekvencie vo vete

Frekvenčné číslovky Vyjadrujú, ako často (= frekvencia) sa dej odohráva. Postavenie anglických frekvenčných prísloviek vo vete Vo vete môžu stáť v 3 pozíciách: prednej (front), strednej (mid) a koncovej (end): Ako ukazuje graf, základné postavenie frekvenčných prísloviek je v strede (mid). Jedine occasionally, often, sometimes a usually môžu bežne stávať aj na začiatku a konci … Čítať viac

WORD ORDER / Slovosled v angličtine

AJ má pevný slovosled. Gramatické vzťahy sa vyjadrujú pomocou slovosledu a predložiek (niekedy aj prípon  a koncoviek). Je to akoby sme stavali dom z jednotlivých slov — kvázi tehál. Chýbajúce koncovky v AJ znemožňujú odlíšenie podmetu (kto, čo) od predmetu (komu/čomu, koho/čo atď.) V anglickej vete to teda vyzerá takto: SVOMPT: Slová vo vete nemôžem … Čítať viac